Национална седмица на четенето 2018 г.

С Решение № 541/ 26.09.2017 г. на министерския съвет на Република България бе приет  Национален план за действие през 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (204-2020). Във връзка с това, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново ще организира и проведе Национална седмица на четенето в периода от 22 до 26 октомври 2018 г. по следната ПРОГРАМА:

ПЪРВИ КЛАС:

На 22.10.2018г. – Колективно рецитиране на стихове за Патриарх Евтимий – 11.30 ч.  в класните стаи, участници:

I клас – всички паралелки – 120 ученици.

На 23.10.2018г. – „Най-добрите разказвачи ни гостуват и разказват любими приказки“ – слушане на приказки, разказвани от по-големи ученици – в класните стаи на I клас:

в I а – от 8.00 ч. ученици от IVе клас – 21 учeници,

в I г – от 8.00 ч. ученици от IVв клас-23 ученици.

„Родител чете на деца“ от 11.30 ч. в класната стая на Iв клас,

в I б клас от 11.30 ч. в класната стая,

в I д клас от 11.30 ч. в класната стая.

На 23.10.2018г.- „Пътуващата книга“ – през цялата седмица книга се предава от семейство на семейство за прочит. Включват се масово ученици от всички първи класове.

На 24.10.2018г.  – Посещение на детски отдел в читалище „Искра“:

от 11.00 ч. – ученици от I а клас и I б клас – 50 ученици,

от 11.30 ч. – I в клас и I г– 50 ученици.

от 12.00 ч. – I д – 24 ученици.

На 25.10.2018г. – „Рисувам и разказвам“– устен преразказ на приказка по детски рисунки:

от 14.00 ч. в полуинтернатните групи на I клас –  70 ученици.

ВТОРИ КЛАС:

На 23.10. 2018г. Посещение в училищна библиотека или в читалище „Искра“:

от 11.30 ч. – II в клас – 23 ученици

от 14.00 ч. – II а клас, II б клас, II д клас – 73 ученици.

На 24.10.2018г. – второкласници четат на по-малките:

от 10.45 ч. II в клас и II г клас четат на учениците от I в и I д клас – 45 ученици

На 25.10.2018г. – проект „Любимата ми книжка“ – всички паралелки във втори клас си изработват самостоятелно любима книжка. 118 ученици участват в обсъждането, изработването, илюстрирането и подвързването на своите книжки.

На 26.10.2018г. – „Нашите любими баби ни четат приказки“ от 10.00 до 11.00 ч. в класните стаи – 118 ученици.

ТРЕТИ  КЛАС:

На 22.10.2018г. – „На гости на Първи клас с любими приказни герои“– 12.20 ч. всички паралелки от III клас – 141 ученици.

От 22.10. 2018г. до 26.10.2018г. – „Пътуващата книга“ по домовете на учениците от III а, III б, III г, III д, III е – 108 ученици.

На 22.10.2018г. – Посещение на училищната библиотека:

от 12.00 ч. – III в клас – 23 ученици,

от 12.30 ч. III д  и III б клас – 47 ученици.

На 23.10.2018г. „Моята любима книга“– гостуване на родител или публична личност и споделяне на откъси от препрочитаната през годините книга – в часа на класа за всички паралелки от III клас – 141 ученици.

На 24.10.2018г. „Маратон на четенето“ от 13.00 ч. III в клас- 24 ученици, в стаята на полуинтерната група на III клас.

На 24.10. 2018г. в 12.00 ч. – посещение на училищната библиотека от 24 ученици от III г клас.

На 24.10.2018г. – “Моята любима книга“ – гост д-р В. Витанова на III в клас от 10.40 ч. – 23 ученици.

На 24.10.2018г. „Състезание по правопис и най-добър  четец“:

от 8.00 ч. – III а в класната стая,

от 9.00 ч. – III д клас – в класната стая,

от 9.50 ч. – III б клас – в класната стая – 72 ученици.

На 25.10.2018г. – Посещение на училищната библиотека:

от 11.30 ч. III б – 24 ученици;

от 14.00 ч. III в и III а клас – 48 ученици.

На 25.10.2018г. – „Проект за корица на любима книга“ на III д клас – от 9.50 ч. в класната стая – 24 ученици.

На 25.10.2018г. – „На гости с книга в ръка“ на I б клас от 11.20 ч. III д клас гостуват на малките първокласници – 24 ученици.

На 26.10.2018г. – Четене на произведения за природата в природна среда – от 15.00 ч. в парка III б и III д клас – 48 ученици.

ЧЕТВЪРТИ КЛАС:

На 22.10.2018г. Среща с търновската писателка Ружа Велчева – 180 ученици от всички паралелки на IV клас и II б клас в читалище „Искра“.

Четвъртокласници четат на първокласници – IV в клас  и IV е клас – 44  ученици от 8 до 10 часа.

На 23.10.2018г. – „Маратон на четенето“ – от 8.00 до 12.20 ч. във всички IV класове в класните стаи.

На 24.10.2018г. – Родители четат на деца в IV в клас от 8.00 ч. и в IV г клас от 9 ч. до 9.50 ч.- 45 ученици.

На 24.10.2018г. – „Пътят на книгата“ – от 10 ч. посещение на ученици от IV е и IV ж  в издателство „Абагар“- 44 ученици.

На 25.10.2018г. – Четвъртокласници четат на първокласници – IV а, IV б, IV д, IV ж клас – 91 ученици от 8.00 до 11.00 часа.

На 26.10.2018г. – Езикови състезания по класове „Аз грамотно съм дете“ – от 8.00 до 12.20 ч. 155 ученици.

На 26.10.2018г. – „Да изработим книжка“ – проект на ученици от IV е клас, който ще се изработва цялата седмица и ще се представи в 11.20 ч. пред класа – 21 ученици.

следва