На гости във ВТУ

На 5 октомври – Световният ден на учителя, учениците от IVв клас с класен ръководител д-р Ренета Минчева гостуваха на семинар „Бъдещето на образованието в България“ в Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Семинарът бе открит от Декана на ПФ проф. дпн В. Кутева. На събитието присъстваха Областният управител проф. д-р Л. Попова, зам.-деканите проф. д-р Г. Бонева, доц. Р. Христова, много преподаватели, учители и студенти. Четвъртокласниците поздравиха участниците в семинара с рецитал.