НА ДОБЪР ЧАС В ПЪРВИ КЛАС

По повод своята 10-годишнина кръжок „Четящият студент, четящото дете“ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, през 2023/24 г. провежда редица дейности под патронажа на д.и.н. Я. Такева, председател на Синдиката на българските учители. Една от тях е под наслов „На добър час в първи клас“, съвместна инициатива с ОУ „Бачо Киро“ и ОУ „Св. П. Евтимий“, В. Търново.

В периода 12 – 25 октомври, 2023 г. студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“, II и IV курс, редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ проведоха осем работилници по четене с първокласници от двете училища в старопрестолния град. Очакването е да се формира мотивация у най-малките ученици за овладяване на писмеността.

Студентите и първокласниците споделиха свои любими четива от литературата за деца и разтоваряха за тях. Проведоха се забавни игри със звукове, букви, срички и думи. Съвместното четене бе съпроводено с песни, изпълнени от малките ученици.

Първокласниците и студентите получиха грамоти, връчени от ръководителя на кръжока проф. д.н. М. Мандева