„На пътя животът е с предимство”

     През мeсец май в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ се проведе ученически конкурс за детска рисунка на тема „На пътя животът е с предимство”, плануван и организиран от училищната комисия (УК) по БДП. Конкурсът бе насочен към учениците от втори и трети клас и имаше за цел да привлече вниманието на децата към последиците, до които води неспазването на правилата за движение по пътищата, както и подценяването на уж обичайна и позната ни пътна обстановка, правилата за действие и поведение при движение по улиците.
    Комисията открои творби на ученици, в които изобразителното изкуство е съчетано с прилагане знанията за безопасно движение по пътищата. Бе наредена  изложба от най-добрите рисунки на участниците.

 

Комисията в състав:

Председател: Красимир Узунов

        Членове: Добрин Пелтеков и Силвия Пенева

излъчи следните победители:

I място
Йоана Сотирофска – II в клас
Никола Пехливанов – III г клас

II място
Патрисия Косева – II д клас
Никола Атанасов и Андрей Карачолев – III а клас

III място
Деа Мутафчиева – II г клас
Нерин Алчин – III в клас

Поощрителни награди получават:
Анабела Дочева – II а клас
Стилиян Илиев – III д клас

Благодарим на всички наши ученици за активното участие!
Честито на победителите!