На „Френска кулинарна фиеста“ във ВТУ.

Ученици от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново, посетиха Великотърновския университет. Децата са в нашия университет по лятна програма „Френска кулинарна фиеста“, чрез която трябва да се запознаят с френския език и култура. Те разгледаха Франкофонския център за документация и информация към Филологическия факултет и научиха повече за историята на създаването му. 

Гл. ас. д-р Георги Игнатов запозна учениците с шедьоври на френската архитектура, която и до днес продължава да привлича милиони туристи. 

Децата разгледаха различни книги и списанията, получавани в университета от Френския културен институт, а тези от тях, които са ходили във Франция, споделиха своите впечатления.