Образователна инициатива „Пресичам безопасно с TEDI“

В часа на класа учениците от Iг клас с класен ръководител Силвия Пенева се включиха в кампанията за обучение на децата от началните класове по безопасност на движението по пътищата „Пресичам безопасно с TEDI“. Тя се организира и провежда от „Тимбарк България“ ЕООД със съдействието на Министерство на вътрешните работи чрез Главна дирекция Национална полиция, отдел „Пътна полиция“ и Министерство на образованието и науката чрез регионалните управления на образованието.

Първокласниците се запознаха чрез мултимедийно съдържание с най-важните неща, които те трябва да знаят, за да се чувстват сигурни и подготвени за момента, когато вече сами ще ходят на училище и ще бъдат самостоятелни участници в движението по пътищата. С любопитство изгледаха и коментираха всяко видео, в което  инспектори от Пътна полиция разказват основни правила за безопасността на движението по пътищата. По интересен за тях начин усвоиха най-важните правила, свързани с ролите им като участници в движението по пътищата – като пешеходци, като пътници (в автомобил или училищен автобус) и като водачи (на велосипеди или тротинетки). В края на часа класът колективно реши кратък тест за проверка на знанията, на който се представи отлично.