Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, колеги и ученици,

Във връзка с въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, съгласно заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., се преустановяват и присъствените учебни занятия в училищата. Отново сме изправени пред предизвикателството да преминем към работа в електронна среда от разстояние, като със заповед № РД09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката е разпоредено обучението на учениците да се осъществява по този начин.

Поради изложеното, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. учебният процес ще продължи в електронна среда от разстояние и по нов седмичен график. Продължителността на часовете за учениците от I до IV клас ще бъде 20 минути, в това число и часовете на групите за целодневна организация на учебния ден. За учениците от V до VII клас продължителността на часовете ще бъде 30 минути.

Разписанието ще бъде въведено в електронния дневник за всички паралелки и в него ще се отразява текущата работа по начина, по който се осъществяваше в условията на нормално протичане на учебния процес.

Вярваме, че с общите усилия на всички нас, учители, родители и ученици, ще преминем успешно и през този труден период, както неведнъж сме доказали във времето, че можем да се справим.

Отправяме огромната си признателност към всички родители, съзнавайки тежестта на полаганите усилия и подкрепа, благодарим за съпричастността и разбирането!

Колеги, адмирации за неуморния труд и всеотдайност, които заедно споделяме в предизвикателствата на условията, в които дългът ни поставя!

На нашите прекрасни ученици пожелаваме да са упорити в преследването на знания, да следват своите учители и да ги подпомагат в усилията им да вървим успешно в съвместната работа!

 

Бъдете здрави!

С уважение,
Ръководството на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
гр. Велико Търново