ЗАПОВЕД


Председател

проф. Венка Кутева – Декан на Педагогически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, родител


Членове

  1. Венцислав Спирдонов – Председател на Великотърновски общински съвет, родител

  2. проф. Петко Петков – Преподавател ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, родител

  3. Венцислава Стоянова – Частен бизнес, родител

  4. Марияна Йовчева – Общински служител, родител

  5. Хатидже Юсменова – представител на Община Велико Търново

  6. Ичко Лозев – Частен бизнес, родител

  7. Пламен Петров – Компютърен специалист, родител

ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА


ОТЧЕТ НА ОС ЗА 2017/2018 ГОДИНА


ПРОТОКОЛ 9


ПРОТОКОЛ 8


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПОКАНА ОТ ДИРЕКТОРА


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА


ОТЧЕТ НА ОС ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА


ПРОТОКОЛ 5


ПОКАНА ОТ ДИРЕКТОРА


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


СТАНОВИЩЕ