ЗАПОВЕД за утвърждаване на Обществен съвет и Настоятелство към ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново


Председател

проф. дн Венка Кутева, родител


Членове:

  1. Албена Драгнева Драгнева-Маноилова, родител

  2. Венцислава Стоянова, родител

  3. Деница Евгениева Вачкова, родител

  4. д-р Красимир Тодоров Попов, родител

  5. Милена Радославова Алексиева, родител

  6. Хатидже Мустанова Юсменова – представител на Община Велико Търново

Резервни членове:

 1. Анелия Козлева – родител
 2. доц. Искра Мандова – родител
 3. Марияна Йовчева – родител

ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА


ПРОТОКОЛ 9


ПРОТОКОЛ 8


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА


Годишен отчет на дейността на Обществения съвет за 2020 година


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6а


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА


Годишен отчет на дейността на Обществения съвет за 2019 година


ПРОТОКОЛ 9


ПРОТОКОЛ 8


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА


Годишен отчет на дейността на Обществения съвет за 2018 година


ПРОТОКОЛ 9


ПРОТОКОЛ 8


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПОКАНА ОТ ДИРЕКТОРА


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА


Годишен отчет на дейността на Обществения съвет за 2017 година


ПРОТОКОЛ 5


ПОКАНА ОТ ДИРЕКТОРА


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


СТАНОВИЩЕ