ЗАПОВЕД за утвърждаване на Обществен съвет и Настоятелство към ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново


Председател

Доц. д-р Искра Генчева Мандова, изявен общественик


Членове:

  1. Албена Драгнева Драгнева-Маноилова, родител

  2. Деница Евгениева Вачкова, родител

  3. Милена Радославова Алексиева, родител

  4. Калин Стефанов Димитров, родител

  5. Жасмина Начкова Кантарева, родител

  6. Хатидже Мустанова Юсменова – представител на Община Велико Търново

Резервни членове:

 1. Светослав Сергеев Данчев- родител
 2. Анна Тодорова Благоева – родител
 3. Стела Георгиева Вишовградска-Велчева – родител

ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА


Отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 2022/2023 година


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА


Отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 2021/2022 година


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА


ПРОТОКОЛ 9


ПРОТОКОЛ 8


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА


Годишен отчет на дейността на Обществения съвет за 2019/2020 учебна година


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6а


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА


Годишен отчет на дейността на Обществения съвет за 2018/2019 учебна година


ПРОТОКОЛ 9


ПРОТОКОЛ 8


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА


Годишен отчет на дейността на Обществения съвет за 2017/2018 учебна година


ПРОТОКОЛ 9


ПРОТОКОЛ 8


ПРОТОКОЛ 7


ПРОТОКОЛ 6


ПРОТОКОЛ 5


ПРОТОКОЛ 4


ПОКАНА ОТ ДИРЕКТОРА


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА


Годишен отчет на дейността на Обществения съвет за 2016/2017 учебна година


ПРОТОКОЛ 5


ПОКАНА ОТ ДИРЕКТОРА


ПРОТОКОЛ 4


ПРОТОКОЛ 3


ПРОТОКОЛ 2


ПРОТОКОЛ 1


СТАНОВИЩЕ