Обява за свободни места за ученици в V клас

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново обявява 2 свободни места за ученици в V клас за учебната 2019/2020 година, в паралелка с разширена подготовка по учебен предмет извън учебния план – Руски език (хорариум – 51 учебни часа).
Заявлението за записване се подава в канцеларията на училището от 8.00 ч. до 17.00 ч.

от ръководството