Олимпиада по ХООС – областен кръг

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА

ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(13.02.2021г.)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда /ХООС/ Ви уведомяваме, че:

  • Олимпиадата по ХООС – областен кръг ще се проведе на 13.02.2021 г. от 14.00 часа.
  • Училище домакин за класираните ученици от всички общини (без учениците от община Г.Оряховица и община Свищов) е ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново.
  • Олимпиадата е с продължителност 4 (четири) часа за петте състезателни групи.
  • В деня на провеждане на олимпиадата е необходимо учениците да са заели местата си до 13.30 часа.
  • Съгласно регламента на националната олимпиадата по ХООС през учебната 2020-2021 година работите на учениците от VII до XII клас са анонимни.
  • По време на олимпиадата по химия и опазване на околната среда учениците не могат да използват никакви допълнителни помощни материали, освен предоставените им с изпитния вариант. Имат право да използват собствен калкулатор без вградени функции.
  • Учениците трябва да носят документ за самоличност, който да бъде представен на квесторите в залата за проверка.
  • Резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата ще бъдат оповестени на сайта на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново след арбитриране на работите от националната комисия. Оценките на учениците, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг, както и оценките, определени от националната комисия след арбитража на писмените работи на учениците от областния кръг, предложени за участие в националния кръг, са окончателни и не подлежат на обжалване.
  • В срок от три работни дни след публикуване на резултатите от областния кръг, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново.
  • Протоколът за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг се оповестява на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

На всички ученици, пожелаваме УСПЕХ!