Клуб „Опознай България“

Ръководител: Теодора Петрова
Длъжност:  учител ЦДО (I – IV клас) в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика


Очаквани резултати:   Съпричастност към местното историческото наследство в литературата, архитектурата и традициите.

Описание: Основната цел на клуба е опознаването на природните и антропогенните забележителности на България.
Изисквания: Желание и интерес за запознаване с традициите и тяхното им съхраняване за следващите поколения.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 2 до 2 клас.
Брой часове: 64
Начална дата: 27/10/2019г.
Крайна дата: 12/6/2020г.