Организация на обучението от 04.01.2021г.

Уважаеми учители, ученици и родители,

със своя заповед № РД09-3610 от 31.12.2020г. г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, нареди обучението от разстояние в електронна среда за учениците от V-XII клас да продължи и за периода от 04.01.2021г. до 31.01.2021г.
Учениците от V, VI и VII клас ще се обучават с графика на учебните часове от 12.11.20-30.11.2020г.:

 

Децата от ПГ и учениците от I, II, III и IV клас, ще започнат своето обучение присъствено, на 04.01.2021г. по утвърденото от септември месец Седмично разписание и график на часовете за деня:

Уважаеми ученици и родители,

уведомяваме Ви, че в училището са взети всички необходими противоепедемични мерки, за да могат учениците, учителите и гостите на училището да се чувстват в безопасна среда и да работят пълноценно и ефективно.

Очакваме на 04.01.2021 нашите първи ученици!
До скоро!
от ръководството