Организация на учебния процес за дните от 18.05.2022г. до 20.05.2022г.

Уважаеми родители и ученици,
от 18.05.2022г.(сряда) до 20.05.2022г.(петък) организацията на учебния процес в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ще протече по следния начин:

1. 18.05.2022г. и 20.05.2022г. ще бъдат неучебни и неприсъствени дни.
2. 19.05.2022г. ще бъде неучебен, но присъствен ден, в който ще бъдат организирани спортни дейности с учениците.

 

 

 

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

от 09.00ч. до 12.30ч.
*I-III клас – щафетни игри (парк Дружба)
*IV-V клас – лекоатлетически крос (парк Дружба)
*III-V клас – спортно ориентиране (парк Дружба)
*ХОРОТЕКА – сборна група (парк Дружба)
*Турнир по Футбол за момчета VI-VII клас (футболно игрище)
*Турнир по Волейбол за момичета VI-VII клас (физкултурен салон)
До скоро!