Организация на учебното време от 05.05.2021г. до 28.05.2021г.

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед № РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието – Красимир Вълчев, учебният процес за учениците от V до VII клас от 05.05.2021г. до 28.05.2021г., се организира по следния начин:

Всичко най-добро, бъдете здрави!
от ръководството