Организация на учебното време от 12.04.2021г. до 29.04.2021г.

Уважаеми родители и ученици,

Със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването – Костадин Ангелов, от 12.04.2021г. се възобновява присъственият учебен процес за:
учениците от I до IV клас и задължителните групи за предучилищно образование,
както и
от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъственото за учениците от VII клас и онлайн за V и VI клас обучение с

и от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъственото за учениците от V клас и онлайн за VI и VII клас обучение с

Всичко най-добро, бъдете здрави!
от ръководството