Откриване на учебната 2021/2022 година в училище!

Уважаеми родители на първокласници, скъпи ученици,

с голямо нетърпение и емоционален заряд Ви очакваме на 15 септември, когато заедно ще открием тържествено учебната година с учениците от I и V клас в двора на училището от 8.30 часа.
За родителите на учениците от I клас ще бъде определено място в училищния двор, от където да станат свидетели на тържественото въвеждане на техните деца в училищния живот.

Всички останали класове ще посрещнем в класните стаи по определен график и спазване мерките за безопасност – дезинфекция и лични предпазни средства, съгласно следното разпределение за влизане в училище:

          II клас в 9.30ч. през южен вход;
        III клас в 9.30ч. през главен вход;
        IV клас в 10.00ч. „а“ и „б“ паралелки през главен вход;
                                            „в“, „г“ и „д“ паралелки през южен вход;
         VI клас в 13.00ч. през главен вход;
       VII клас в 13.00ч. през южен вход;

Всички випуски са на различни етажи.
С цел опазване здравето на децата и безопасното им пребиваване в училище и във връзка с изискванията и насоките на МОН и Министерството на здравеопазването, сме подготвили набор от предписания и мерки, по които ще работим през новата учебна година.

Очакваме Вашето съдействие и подкрепа при спазване на всички предприети мерки за успешно и пълноценно протичане на учебния процес.

От ръководството на
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
гр. Велико Търново