Отлични успехи в изпитите от НВО в IV клас

Уважаеми ученици и родители,

С радост и чувство на гордост мога да съобщя, че за поредна учебна година нашите четвъртокласници са на първо място в областта и на двете национални външни оценявания. Резултатът от НВО по български език и литература за училището е 82,83 точки, за областта е 70,30 точки, а за страната е 73,53 точки. По математика резултатът за училището от НВО е 72,24 точки, за областта е 54,28 точки, а за страната е 57,33 точки.
В резултат на успехите на нашите ученици Област Велико Търново се нарежда на 10-то място в страната. Общо от НВО по БЕЛ има 30 ученици с резултата над 90 точки – 18 от тях са възпитаници на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. По математика с над 90 точки са 34-ма ученици от областта и 24-ма са наши възпитаници, а отличните 100 точки са постигнати от петима ученици и всички те са наши четвъртокласници.

Резултатите са отчетени и в оценки и наличен средния успех от НВО по паралелки.

IV “а“  клас – БЕЛ – Много добър 5,43; математика – Много добър 5,04
IV “б“ клас – БЕЛ – Отличен 5,76; математика – Много добър 5,42
IV „в“ клас – БЕЛ – Много добър 5,39; математика – Много добър 4,60
IV „г“ клас – БЕЛ – Отличен 5,88; математика – Много добър 5,29
IV „д“ клас – БЕЛ – Много добър 5,09; математика – Много добър 4,97

С най-високи резултати и по двата предмета с точки от 98 до 100 са: Боряна Митева, Давид Колев, Даниел Бочуков, Калоян Кирилов, Симеон Вачков, Даниел Манолов, Ивон Райкова, Лусия Асланян, Никола Пехливанов.
След така отчетените резултати за успехите на нашите четвъртокласници смятам, че имаме основание за радост и гордост и разбира се да се посочим, защото в основата на тези високи постижения на нашите четвъртокласници стоят техните упорити, отговорни и всеотдайни учители, на които от сърце благодаря.

Поклон пред труда Ви, колеги!

С уважение,
Иваничка Петкова – директор