От Понеделник 21.02.2022г. – всички класове и паралелки – на училище!

Уважаеми родители и ученици,

във връзка с намаляващият брой на регистрирани случаи на COVID-19 в област Велико Търново и необходимостта от ефективен учебен процес, от Понеделник (21.02.2022г.) седмокласниците се завръщат в училище без ротация. Така се възобновява присъственото обучение за всички ученици в училището притежаващи сертификат, документ за наличие на достатъчен брой антитела или съгласни за извършване на щадящ тест.

До скоро!