От 06.01.2022г. се възстановява присъственото обучение на ученици в училището след извършен тест

Уважаеми родители и ученици,
 с тенденцията за увеличение в броят на активните случаи на заболяемост за 14 дневен период в община Велико Търново (298,30/100000 на 05.01.2022г.) Ви уведомяваме, че от 06.01.2022г. (Четвъртък) се възстановява тестването на учениците веднъж седмично, преди започването на учебния ден.

Призоваваме всички ученици, чиито родители са изразили писмено съгласие за извършване на неинвазивен бърз антигенен тест на техните деца, да дойдат в училище 20 минути по-рано, в класната си стая. Там с помощта на учител и/или класен ръководител ще бъде извършен тестът, който ще даде основание за присъствено посещение на учебните часове за цялата учебна седмица.

За учениците, които няма да участват в присъствен учебен процес поради отказ от тест или липса на:
– валиден документ за ваксинация или преболедуване,
– антитела,
– документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване, ще бъде организирано несинхронно обучение, което се изразява в наблюдение на учебния час чрез лично техническо средство в платформата MS Teams по същото Седмично разписание, по което се извършва и присъственото обучение.

Горепосочената организация на учебния процес ще продължи до намаляването на случаите на заболели под 250/100 000 души за община Велико Търново.