ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и Седмица на отворените врати на Педагогически факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ под наслов „Четем с децата“.

На 24.04. 2017 г. ученици от II „в“клас  и клуб „Млад депутат“ към ОУ „Св. Патриарх Евтимий“  с ръководител  дпн  Офелия Иванова  взеха активно участие в откриването на  Седмицата на отворени врати на ПФ към ВТУ „Св. св.  Кирил и Методий“. Учениците   се  запознаха и дискутираха  с писателката Тоня Борисова, която представи книгата си  „Приказка за добротата“ . Срещата бе организирана от кръжока към ПФ „Четящият студент, четящото дете“.


01 02 03


На 25.04.2017 г. се проведе Дигитално четене, в което се включиха ученици от  II “в“ и „ж“ клас заедно с  кръжока  към ПФ „Четящият студент, четящото дете“.  Малките ученици посетиха  университетската библиотека, запознаха се с мястото за подготовка на бъдещите учители.  Тази вълнуваща среща бе организирана от докторантът към ПФ и класен ръководител на II „в“ клас Ренета Минчева.


04 06


На 26.04.2017 г. се проведе кръгла маса  на тема „Мисия учител“ в зала 400 на Педагогическия факултет, в която активно участие взеха  начални учители  и директорът  Иваничка Петкова  на  ОУ „Св. Патриарх Евтимий“.  Проф. дпн Мариана Мандева представи дейността на младите бъдещи учители в популяризирането на четенето сред деца от различни региони на България. Представена бе активната дейност  на докторантът Ренета Минчева и класен ръководител на  II“в“ клас както със студентите, така и със своите малки ученици.  Началните учители споделиха своите идеи и добри практики, насърчиха бъдещите си колеги в избора им да бъдат учители. Гостите на събитието проф. дпн Г. Бонева и проф. дпн Д. Йорданова поздравиха всички участници и изказаха благодарност към началните учители в подкрепата им за обучение на студенти от Педагогически факултет.


08 027


На 27. 04. 2017 г. ученици от III“б“ клас, с класен ръководител Диана Димитрова, посетиха ПФ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Заедно с кръжока  към ПФ „Четящият студент, четящото дете“, с  ръководител проф. дпн М. Мандева,  малките ученици четоха, играха, преразказваха и драматизираха български народни приказки .  Представиха  и своите първи творчески опити  – стихове, кратки приказки  и забавни разкази.  Посетиха университетската библиотека, запознаха се с мястото за подготовка на студентите. Заедно със своите стажант-учители, участници в кръжока на ПФ  Анита Дериджиян, Цветелина  Карушкова, Татяна Александрова,  подредиха изложба със  рисунки, самостоятелно изработени свои книжки   и с любимите си прочетени книги.  Гост на срещата  бе и експерт от МОН     детският писател Йосиф Нунев, който поздрави децата за техните таланти и им пожела да бъдат все така четящи, любознателни и талантливи.

0709015


014 012 013 017 016 018 020 019