Паралелка „Математика“ – Vа клас

Уважаеми родители и ученици,

моля, запознайте се със списъка на четвъртокласниците, кандидатствали и включени в „математическата“ паралелка – Vа клас, за учебната 2023/2024 година.

Успех в тайните на математиката, млади приятели!

от ръководството
21.06.2023г.