„Патриарх Евтимий – живот и дейност“

На 14.01.2019г. в часа на класа, учениците от IIIв клас изнесоха литературна програма на тема: „Патриарх Евтимий – живот и дейност“. С трепет и вълнения третокласниците рецитираха, пяха и четоха стихове за Патриарха.
Програмата им ще завърши с радиопредаване през седмицата.