Клуб „Петокласна математика“

 Ръководител: Татяна Славчева

Длъжност: Старши учител по Математика и ИТ в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: Педагогически университет Санкт Петербург
Специалност: Математика / Информационни технологии


Очаквани резултати: В клуб „Петокласна математика“, ще се провеждат занимания за преодоляване на обучителните затруднения на учениците от пети клас по математика.

Описание:   В клуба ще се решават математически задачи, задавани в клас и математически състезания във възрастова група  V клас.
Изисквания: Креативност, комуникативност и интерес към музиката и технологиите.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 5 до 5 клас.
Брой часове: 68.
Начална дата: 21/10/2019г.
Крайна дата: 10/6/2020г.