Клуб по „Математика – подготовка за НВО“

 

Ръководител: Татяна Славчева
Длъжност: Старши учител по Математика и ИТ в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: Педагогически университет Санкт Петербург
Специалност: Математика / Информационни технологии


Очаквани резултати: Подготовка на учениците от VII клас за успешно представяне на изпитите по математика от Националното външно оценяване.

Описание:   В клуба ще се решават математически задачи, задавани и задължително присъстващи в изпитните материали на учениците от VII клас по време на НВО.
Изисквания: Креативност, комуникативност и интерес към музиката и технологиите.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 7 до 7 клас.
Брой часове: 36.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 28/6/2019г.