Клуб по „Математика – подготовка за НВО в 7 клас“

 Ръководител: д-р Катина Тончева
 Длъжност: Старши учител по Математика в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование:  ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Математика и информатика


Очаквани резултати: Подготовка на учениците от VII клас за успешно представяне на изпитите по математика от Националното външно оценяване.

Описание:    В клуба ще се решават математически задачи, задавани и задължително присъстващи в изпитните материали на учениците от VII клас по време на НВО.
Изисквания: Засилен интерес в математическата наука.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 7 до 7 клас.
Брой часове: 72.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 10/6/2020г.