ПОКАНА за Общо събрание

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ОУ „Св.Патриарх Евтимий“,
свиква Общо събрание на 09.10.2018 година от 18.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ № 13 (кинозалата на училището).

За повече повече подробности, моля разгледайте Поканата.

 

С уважение,
Иваничка ПЕТКОВА,
директор