Покана за среща с родителите на бъдещите първокласници на ОУ „Св. П. Евтимий“


УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

        Най-учтиво ви каним да присъствате на първата среща с ръководството на училището и с бъдещите учители на вашите деца, която ще се проведе на 27 април /четвъртък/ от 18 ч. в Кинозалата на II етаж на училището.

Ще ви очакваме!