Предучилищно образование в училище

РУО гр. В.Търново организира изложение за представяне на предучилищното образование в област Велико Търново на тема „Панорама на предучилищното образование“. Предложението, с което ние участваме, е на тема: „Здравословен начин на живот и балансирано хранене в Подготвителна група А“ и онагледява различни дейности на групата.
Предучилищната възраст е базисен етап от развитието на личността и  изграждането на първите жизнени компетентности. Здравословният и балансиран начин на живот е част и от това и е важно тези навици да се изградят именно в тази възраст.
Видеото показва с какво допринася училището за това в нормални условия и в условията на извънредно положение.