Клуб „Пътуване през вековете“

 

Ръководител: Стойна Никова
Длъжност: Старши учител I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати:   Съпричастност към местното историческото наследство в литературата, архитектурата и традициите.

Описание: Изучаване на миналото и настоящото културно-историческо развитие на родния край.
Изисквания: Желание и интерес за запознаване с традициите в родния край и тяхното им съхраняване за следващите поколения.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 4 до 4 клас.
Брой часове: 28.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 31/5/2019г.