Преминаване в ОРЕС за учениците от V-VII клас

Уважаеми родители,

Благодарим Ви за активността и изразеното мнение в нашата анкетата.

Анкетата има получени 1057 отговора.
Обобщените резултати от нея са:

1. Родителите на ученици от I-IV клас не желаят паралелката на тяхното дете да премине в онлайн обучение (67%) и желаят (33%).
2. Родителите на учениците от V-VII клас желаят тяхното дете да се обучава в електронна среда от разстояние (61,7%) и не желаят (38,2%).
3. Повечето родители желаят училището да започне подготовка за преминаване в онлайн обучение (53,5%).

Уважаеми родители и ученици,

С оглед на влошаващата се обща и локална епидемична обстановка и най-вече, опирайки се на Вашите нагласи и очаквания, на ПС от 10.11.2020г. взехме решение за преминаване на учениците от прогимназиален етап (V, VI и VII клас) към обучение от разстояние в електронна среда, считано от утре – 12.11.2020 г., до 30.11.2020 г. (вкл.).
Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание, в електронната платформа MS Teams. Синхронното обучение (учебните часове), ще се провежда в рамките на 30 минути. Графикът за започване на учебните часове и междучасия, ще го намерите в секция „Седмично разписание“ на училищния сайт.

http://oupe-vt.com/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0…/

Уважаеми родители,

Апелираме към Вас:
– да осигурите на учениците необходимите технически и технологични условия за пълноценното им участие в обучението в електронна среда от разстояние.
– да осигурявате редовното им участие в обучението и своевременно да уведомявате класния ръководител за отсъствие на ученик по уважителни причини.
– да съдействате за спазването на правилата за провеждане на обучението.

Пазете себе си и своите близки!
Бъдете здрави, и до скоро!