Преминаване на паралелки в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, ученици и заинтересовани лица,

Във връзка с установена 14 дневна заболеваемост от Covid-19 между 500 и 750 души на 100 000 население в община Велико Търново и в изпълнение на Заповед № РД09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката (т.4), определени паралелки от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В.Търново преминават в ОРЕС на ротационен принцип за времето от 25.10.2021г. до 05.11.2021г. вкл., както следва:

от 25.10.2021г. до 29.10.2021г.

в ОРЕС ще бъдат:

IIIа, б, в, г, д клас; Vа, б, в, г, д клас; VIа, б, в, г, д клас

в присъствено обучение ще бъдат:

ПГа,б; Iа, б, в, г, д клас; IIа, б, в, г, д клас; IVа, б, в, г, д клас; VIIа, б, в, г, д, е клас

Моля, вижте графика на учебните часове за периода


от 02.11.2021г. до 05.11.2021г.

в ОРЕС ще бъдат:

IIа, б, в, г, д клас; Vа, б, в, г, д клас; VIа, б, в, г, д клас

в присъствено обучение ще бъдат:

ПГа,б; Iа, б, в, г, д клас; IIIа, б, в, г, д клас; IVа, б, в, г, д клас; VIIа, б, в, г, д, е клас

Моля, вижте графика на учебните часове за периода

През тези две седмици училището ще работи по утвърденото от 15.09.2021г. Седмично разписание на учебните часове.

При изготвяне на графиците на учебни часове сме се водили от нормативните разпоредби – учебните часове за учениците от I-IV клас да са с продължителност 20 минути, а на V-VII клас с продължителност 30 минути.

Нашето виждане е, че началото на учебните часове трябва да остане същото, както и при присъствено обучение, за да може да се запази ритъма на работа, с който са свикнали учениците. В тази връзка смятаме, че след преминаването на своеобразният връх в разпространението на вируса и завръщането на учениците в училище, тяхната адаптация в този случай – при запазено Седмично разписание и график на учебни часове, ще бъде най-лека.

Бъдете здрави, до скоро!

От ръководството