Албена Димитрова Щаракова

Длъжност: Учител ПГ

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Стопанско управление и здравен мениджмънт

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Борислав Цветанов Николов

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”

Специалност: Начална училищна педагогика; Спортна педагогика

ОКС: Магистър


Валя ТодороваВаля Стоянова Тодорова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър


Габриела Василева Велева

Длъжност: Учител ПГ

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър


Галина Димитрова Дачева

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Галина Иванова Петрова

Длъжност: Логопед

Образование: ВПИ „Епископ Константин Преславски“

Специалност: Логопедия

ОКС: Магистър


gerganacholakovaГалина Маринова Чолакова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий”

Специалност: Начална училищна педагогика /p>

ОКС: Магистър


Галина Цончева Генчева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

Право. Притежава адвокатска правоспособност


Галя Георгиева Рачева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

Специалност: НУП

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


gergana dinevaГергана Димитрова Динева

Длъжност: Старши учител  I – IV клас

Образование: ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация:  II ПКС


Даниела Методиева Узунова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

Специалност: Българска филология

ОКС: Магистър

Специалност: Английска филология

ОКС: Бакалавър


Даниела Николаева Коцева

Длъжност: Учител по ФВС

Образование: ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“

Специалност: Педагогика на обучението по ФВС

ОКС: Бакалавър


Диана Димитрова Великова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Диана Стефанова Недялкова

Длъжност: Старши учител по ООУП

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: История; Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър


Диана Димитрова Папазова-Антонова

Длъжност: Старши учител I – IV клас Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Димитрина Димова Маринова

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Специалност: Българска филология

ОКС: Магистър


Добрин Иванов Пелтеков

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Музика

ОКС: Бакалавър


Елена Николова Ангелова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър Квалификация:  II ПКС


Елена Илиева Сиракова

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий

Специалност: Български език и английски език

ОКС: Магистър


Емилия Георгиева Цанкова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Специалност: Начална училищна педагогика /p>

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Йорданка Христова Петрова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър


Калинка Николаева Бонева

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Специалност: Съвременни образователни технологии

ОКС: Магистър


katinaКатина Мартинова Тончева

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Математика и информатика

ОНС: Доктор


Катя Демирева Ковачева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Красимира Живкова Колева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация:V ПКС


Красимир Димитров Узунов

Длъжност: Старши учител по ФВС

Образование: НСА гр. София

Специалност: Учител по ФВС

ОКС: Магистър


Мариета Димитрова Карамаринова

Длъжност: Учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър


Наталия Евгениева Стоянова-Карапенчева

Длъжност: Учител  ООУП

Образоване: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Специалност: Изящни изкуства – графика

ОКС: Магистър


Маринела Петрова Николова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър


Маринка Евлогиева Минчева

Длъжност:Старши учител ООУП

Образование: СУ „Климент Охридски“

Специалност: Математика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


anglezikМиглена Димитрова Денева

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Английски и френски език

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Милена Димитрова Димова

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Съвременни образователни технологии

ОКС: Магистър


Митка Стефанова Ганчева

Длъжност: Логопед

Образование: ВПИ “Епископ Константин Преславски“, Шумен

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Специална педагогика с професионална квалификация логопед

и учител в предучилищни и училищни клинични заведения


neli
Нели Георгиева Христова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност:  Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Нели Иванова Тюфекчиева

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Офелия Асенова Иванова

Длъжност: Педагогически съветник

Образование: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Българска филология с История

ОКС: Магистър

Специалност: Психология

ОНС: Доктор


Павлинка Кирилова Йорданова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: ІІ ПКС


Пенка Андреева Попова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: История и география

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Петя Георгиева Тодорова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Руска филология

ОКС: Магистър

Квалификация: III ПКС


Петър Салтиров Петров

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: РУ „Ангел Кънчев“ гр.Русе

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър


klinchevaРадка Йорданова Клинчева

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: СУ „Св.Климент Охридски”

Специалност: Математика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Радостина Христова Алчева

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Българска филология

ОКС: Бакалавър


Ралица Косева Сидерова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър


Ралица Наскова Загорова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Английска филология

ОКС: Бакалавър

Специалност: Социална педагогика

ОКС: Магистър


rminchevaРенета Пенкова Минчева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Начална училищна педагогика

ОНС: Доктор

Квалификация: ІІ ПКС


rtomovaРосица Борисова Томова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Специалност: Българска филология

ОКС: Магистър Квалификация: І ПКС


Росица Драганова Радева

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Русалина Йорданова Станчева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВПИ “Епископ Константин Преславски“, Шумен

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Савка Смилянова Карагьозова

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВПИ“ Константин Преславски“,  Шумен

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: III ПКС


svetlana kolvaСветлана Николова Петрова

Длъжност: Главен учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: I ПКС


Силвия Йорданова Отчева

Длъжност: Старши учител ресурсен

Образование:ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: История

Специализация Олигофренопедагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


spenevaСилвия Христова Пенева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Славена Севдалинова Недева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър Квалификация: II ПКС


Славка Стефанова Борисова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “

Специалност: Начална училищна педагогика; Информатика

ОКС: Магистър

ВПИ “Епископ Константин Преславски“, Шумен

Английски език за начален етап Квалификация: II ПКС


Веселина Атанасова Милева

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Специалност: Германистика

ОКС: Бакалавър


Стойна Николова Никова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Специалност: НУП

ОКС: Магистър


Таня Иванова Чемширова

Длъжност: учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: ПНУП

ОКС: Магистър

Специалност: Български език и история

ОКС: Бакалавър


Таня Илкова Илиева

Длъжност:  Учител ООУП

Образование СУ „Св.Климент Охридски”

Специалност Екология

Специалност: Биология и Химия

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Татяна Викторовна Славчева

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: Педагогически университет Санкт Петербург

Специалност: Математика

ОКС: Магистър

Специалност: Информационни технологии

Квалификация:II ПКС


Теменужка Искренова Шафранова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Специалност: Педагогика

ОКС: Магистър,

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър


teodora petrovaТеодора Тодорова Петровa

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър


Тинка Петрова Стефанова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър


harietaХариета Христова Димитрова-Иванова

Длъжност: Главен учител ООУП

Образование: ВПИ, Шумен

Специалност: Химия и физика

ОКС: Магистър

Квалификация: ІІ ПКС


Христена Иванова Христова

Длъжност:Учител ЦДО

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Специалност: Начална училищна педагогика с чужд език

ОКС: Бакалавър

Специалност: Управление и организация на образованието

ОКС: Магистър

Квалификация: ІV ПКС


cvetelina nikolovaЦветелина Дончева Николова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност: НУП; ОКС: Магистър

Специалност: Административно обслужване

ОКС: Бакалавър

Квалификация: II ПКС