Учители в ПГ


Албена Димитрова Щаракова

Длъжност: Старши учител ПГ

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Стопанско управление и здравен мениджмънт

ОКС: Магистър

                                                                                               Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

                                                                                                      Специалност: Библиотекар, библиограф

Квалификация: IV ПКС


Габриела Василева Шубракова

Длъжност: Учител ПГ

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Управление на образованието

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Учители в Начален етап


Валя ТодороваВаля Стоянова Тодорова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


gerganacholakovaГалина Маринова Чолакова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“

Специализация: Психология на развитието, образованието и културата

Квалификация: III ПКС


Галина Цончева Генчева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

Право. Притежава адвокатска правоспособност


Галя Георгиева Рачева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: НУП

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


gergana dinevaГергана Димитрова Динева

Длъжност: Старши учител  I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация:  I ПКС


Галина Димитрова Дачева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Диана Димитрова Великова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Диана Димитрова Папазова-Антонова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: I ПКС


Елена Николова Ангелова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВПИ „Неофит Рилски“, Благоевград

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация:  II ПКС


Емилия Георгиева Цанкова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Катя Демирева Ковачева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Красимира Живкова Колева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Мариета Димитрова Кукова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика и чужд език – английски език

ОКС: Бакалавър

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

                                                                           Специалност: Международни икономически отношения

Квалификация: II ПКС


neliНели Георгиева Христова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Маринела Петрова Николова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

                                                                                                                                   Квалификация: IV ПКС


rminchevaРенета Пенкова Минчева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

                                               Специалност: Библиотекар и библиотекар-информатор

ОНС: Доктор

Квалификация: І ПКС


svetlana kolvaСветлана Николова Петрова

Длъжност: Главен учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: I ПКС


spenevaСилвия Христова Пенева

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Стойна Николова Никова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: НУП

ОКС: Магистър

                                                                                                Квалификация: II ПКС


cvetelina nikolovaЦветелина Дончева Николова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: НУП

ОКС: Магистър

Специалност: Административно обслужване

ОКС: Бакалавър

Квалификация: I ПКС


Учители в ЦДО


Валерия Лазарова Вачкова

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Образование: СУ „Св. Климент Охридски“

Специализация: Начална училищна педагогика

Образование: ШУ „Епископ Константин Преславски“

Специалност: Учител по ранно чуждоезиково обучение по английски език

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Йорданка Христова Петрова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Образование в извънучилищна среда

ОКС: Магистър

Квалификация: I ПКС


Милена Димитрова Димова

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

                                                              Образование: Медицински колеж Пловдив

                                                                                                                 Специалност: Медицинска сестра

Специалност: Съвременни образователни технологии

ОКС: Магистър

Квалификация: III ПКС


Мирослава Атанасова Петрова

Длъжност: Учител в ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Съвременни образователни технологии

ОКС: Магистър

                                                                                                                                   Квалификация: V ПКС


Мирослава Николаева Косева

Длъжност: Учител в ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Философия

ОКС: Бакалавър

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

                                                                                                                                Квалификация: V ПКС


Ралица Косева Сидерова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

                                                                                                                                  Квалификация: V ПКС


Росица Драганова Радева

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Савка Смилянова Карагьозова

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВПИ „Епископ Константин Преславски“,  Шумен

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: III ПКС


Славена Севдалинова Недева

Длъжност: Старши учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Теменужка Искренова Шафранова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Специалност: Педагогика

ОКС: Магистър,

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Квалификация: III ПКС


Теодора Тодорова Петровa

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Съвременни образователни технологии

ОКС: Магистър

Специалност: Английски език като чужд в началното училище

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Тинка Петрова Стефанова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна училищна педагогика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Христена Иванова Христова

Длъжност: Учител ЦДО

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и Начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Специалност: Начална училищна педагогика с чужд език

ОКС: Бакалавър

Специалност: Управление и организация на образованието

ОКС: Магистър

Квалификация: ІI ПКС


Славка Стефанова Борисова

Длъжност: Старши учител I – IV клас

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика; Информатика

ОКС: Магистър

Образование: ВПИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен

Специалност: Английски език за начален етап

  Квалификация: II ПКС


Калинка Николаева Бонева

Длъжност: Учител по английски ез. в начален етап

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Специалност: Съвременни образователни технологии

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Учители в Прогимназиален етап


Борислав Цветанов Николов

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Начална училищна педагогика; Спортна педагогика

ОКС: Магистър


Даниела Методиева Узунова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Английска филология

ОКС: Бакалавър

Специалност: Българска филология

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Даниела Николаева Коцева

Длъжност: Учител по ФВС

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Педагогика на обучението по ФВС

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Диана Стефанова Недялкова

Длъжност: Старши учител по ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: История; Музикална педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Добрин Иванов Пелтеков

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Педагогика на обучение по музика

ОКС: Магистър

Специалност: Управление на образованието

ОКС: Магистър

                                                             Специалност: Ръководство и мениджмънт на музикални състави

Квалификация:  V ПКС

                                                                                                                                                ОНС: Доктор


Елена Илиева Сиракова

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Български език и английски език

ОКС: Магистър

Квалификация:  IV ПКС


Красимир Димитров Узунов

Длъжност: Старши учител по ФВС

Образование: НСА гр. София

Специалност: Учител по ФВС

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Миглена Димитрова Денева

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Английски и френски език

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Милена Стефанова Михайлова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност: Български език и английски език

ОКС: Бакалавър

Специалност: Английска филология

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Наталия Евгениева Стоянова-Карапенчева

Длъжност: Учител ООУП

Образоване: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Специалност: Изящни изкуства – графика

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Пенка Андреева Попова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: История и география

                                                                                                                                                 ОКС: Магистър

                                                                                                                                                    ОНС: Доктор

                                                                                               Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

                                                                                                         Специалност: Счетоводство и контрол

Квалификация: II ПКС


Петя Георгиева Тодорова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Руска филология

ОКС: Магистър

Специалност: Испанска филология

Квалификация: III ПКС


Полина Дончева Джамбазова

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност: Биология и химия

ОКС: Бакалавър

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Информационни и комуникационни технологии в образованието

ОКС: Магистър


Радостина Христова Алчева

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Българска филология

ОКС: Бакалавър

Квалификация: IV ПКС


Ралица Наскова Загорова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Английска филология

ОКС: Магистър

Специалност: Социална педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация:  IV ПКС


rtomovaРосица Борисова Томова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Българска филология и история

ОКС: Магистър

Квалификация: І ПКС


Румяна Стефанова Димова

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност: Физика и математика

ОКС: Бакалавър

Квалификация: V ПКС


Силвия Йорданова Отчева

Длъжност: Старши учител ресурсен

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: История

Специализация: Олигофренопедагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Симона Симеонова Ченкова

Длъжност: Учител ООУП

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Педагогика на обучението по математика и информатика

ОКС: Бакалавър

Специалност: Информатика. Компютърна мултимедия

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Стоян Николаев Владков

Длъжност: Учител по ФВС

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Педагогика на обучението по ФВС

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: ФВС за деца и младежи със СОП

ОКС: Магистър


Таня Илкова Илиева

Длъжност:  Старши Учител ООУП

Образование СУ „Св. Климент Охридски“

Специалност: Екология

Специалност: Биология и Химия

ОКС: Магистър

Квалификация: II ПКС


Татяна Викторовна Славчева

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: Педагогически университет Санкт Петербург

Специалност: Математика

ОКС: Магистър

Специалност: Информационни технологии

Квалификация: II ПКС


Християна Петрова Петрова

Длъжност: Учител ООУП

Образование: НВУ „Васил Левски“ гр. В. Търново

Специалност: Защита на населението и инфраструктурата

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Професионална квалификация: Учител по математика

ОНС: Магистър


инж. Цветелина Веселинова Диманова

Длъжност: Старши учител ООУП

Образование: Технически университет – Габрово

Специалност: Електронна и комуникационна техника и технологии

Допълнителна квалификация: Информатика и информационни технологии

ОКС: Магистър

Образование: Център за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Професионална квалификация: Учител по математика

Професионална квалификация: Учител по технологии и предприемачество

Квалификация: III ПКС


Психолог, педагогически съветник


Офелия Асенова Иванова

Длъжност: Психолог

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Българска филология с История

ОКС: Магистър

Специалност: Психология

ОНС: Доктор


Стефан Маринов Филипов

Длъжност: Педагогически съветник

Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Психология

ОКС: Бакалавър

Специалност: Социална психология

ОКС: Магистър

Квалификация: V ПКС


Логопеди


Галина Иванова Петрова

Длъжност: Логопед

Образование: ВПИ „Епископ Константин Преславски“

Специалност: Логопедия

ОКС: Магистър

Квалификация: IV ПКС


Митка Стефанова Ганчева

Длъжност: Логопед

Образование: ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен

Специалност: Логопедия

ОКС: Магистър

Образование: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

ОКС: Магистър

Квалификация: III ПКС