ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
в ПГ, I-ви и V-ти клас за учебната 2020 – 2021 година


НОВО:

СПИСЪК на учениците, класирани за ПЪРВИ КЛАС на учебната 2020 – 2021 година

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ


Какво предлагаме:

 • Обучението в училището е на двусменен режим от II клас до VII клас.
 • В първи клас през цялата година, учениците имат учебни часове само сутрин (първа смяна).
 • Децата от I клас до IV клас могат да посещават групи за целодневно обучение, по желание на техните родители.
 • Начало на учебните занятия – 8.00ч.

          Чужди езици

В училището се изучават следните чужди езици:

 • Английски език – като първи чужд език от I клас до VII клас (ЗУЧ).
 • Руски език, Немски език и Испански език, като втори чужд език от V клас до VII клас в разширена подготовка (ИУЧ).

В V клас има една математическа паралелка, като приемът в нея става по определени критерии и заявено желание на  родителите на завършващите IV клас наши ученици.

                                                       Кабинети

 • Училището разполага с два добре оборудвани компютърни кабинета, интернет – кабелен и безжичен, в цялата сграда.
 • Кабинети по природни науки: химия, физика и биология.
 • Съвременен ресурсен и логопедичен кабинет.
 • Психолог и педагогически съветник се грижат за преодоляване на агресията сред учениците и за изграждане на техните социални умения.

                                                        Хранене

 • Училището разполага с ученически стол, в който на място се приготвя топла храна за обяд и закуска (1,80 за един купон). Предлага се и меню по избор.

                                                        Здраве

 • За здравословното състояние на децата по всяко време на учебния ден са на разположение две медицински лица с обхват на работното време включващо двете смени. 

Откриване на кампанията по прием на деца и ученици за учебната 2020/2021 година:

НОВО: Заповед №306-439/08.06.2020г. за изменение на Заповед №223-355/24.02.2020г.

Заповед №223-355/24.02.202г.  за утвърждаване на План-прием на деца в ПГ и ученици в I и V-ти клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново.

Подробно описание на процедурата по приема на деца и ученици в училището може да намерите тук:

ПРАВИЛНИК за прием на деца в ПГ и ученици в I и V-ти клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В. Търново.

Важни дати:

Г Р А Ф И К

на дейностите по приема на заявления за класиране и записване на деца в ПГ и ученици в I клас

Необходимите документи може да получите в училището или да ги изтеглите от линкове по-долу, след което попълнени и подписани, да ги подадете на място или да изпратите на електронна поща: priem.oupe@gmail.com.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В I-ви КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕ В ПГ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В I-ви КЛАС

СХЕМА НА РАЙОНА, ПОПАДАЩ В ОБХВАТА НА УЧИЛИЩЕТО


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
в I-ви и V-ти клас за учебната 2019 – 2020 година


Дата на публикацията: 24.06.2019г.

СПИСЪК на записаните ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2019/ 2020 година (по паралелки)

 

 

ЗАПОВЕД за План-прием на деца в ПГ и ученици в I-ви и V-ти клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново.

ПРАВИЛНИК за прием на деца в подготвителна група и ученици в I-ви и V-ти клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново.

НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново.

 

Необходимите документи може да изтеглите от следните линкове:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕ В ПГ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I-ви КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В I-ви КЛАС

СХЕМА НА РАЙОНА, ПОПАДАЩ В ОБХВАТА НА УЧИЛИЩЕТО

Дата на публикацията: 10.06.2019г.

СПИСЪК на учениците, класирани за ПЪРВИ КЛАС на учебната 2019 – 2020 година

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО в първи клас на класираните (на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ) ученици, ще се извърши от 11.06.2019г. до 12.06.2019г. (07:30ч. до 17:00ч.) във фоайето на първия етаж.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА (след ПЪРВО КЛАСИРАНЕ), ще бъдат обявени на 13.06.2019г. на главния вход, както и на сайта на училището.

ЗАПИСВАНЕТО в първи клас на класираните (на ВТОРО КЛАСИРАНЕ) ученици, ще се извърши на 14.06.2019г. (07:30ч. до 17:00ч.) и на 17.06.2019г. (14:00ч. до 17:00ч.) във фоайето на първия етаж.

от Ръководството

 

Дата на публикацията: 13.06.2019г.

КРАЙ НА ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в I-ви клас за учебната 2019/2020 година приключи, поради липса на свободни места.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за Вашият избор!

Желаем на Вас и Вашите деца, много лично щастие и успехи в нашето (ваше) училище!

На 20.06.2019 година от 17:30ч., ще се проведат родителски срещи с родителите на бъдещите първокласници.

Очакваме Ви!

от Ръководството