ДОБРЕ ДОШЛИ
в страницата на нашия прием

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
в ПГ, I-ви и V-ти клас (вътрешно-училищно кандидатстване и класиране в паралелка с разширено изучаване на математика) за учебната 2024 – 2025 годинаКакво предлагаме:

 • Обучението в училището е на двусменен режим от II клас до VII клас.
 • В първи клас през цялата година, учениците имат учебни часове само сутрин (първа смяна).
 • Децата от I клас до IV клас могат да посещават групи за целодневно обучение, по желание на техните родители.
 • Начало на учебните занятия – 8.00ч.

          Чужди езици

В училището се изучават следните чужди езици:

 • Английски език – като чужд език от II клас до VII клас в задължителен учебен час (ЗУЧ) и избираем учебен час (ИУЧ) в I и V клас.
 • Руски език и Испански език, като втори чужд език от V до VII клас (ИУЧ) и Немски език в VII клас (ИУЧ) .

В V клас има една математическа паралелка, като приемът в нея става по определени критерии и заявено желание на родителите на завършващите IV клас наши ученици.

                                                       Кабинети

 • Училището разполага с два добре оборудвани компютърни кабинета, интернет – кабелен и безжичен, в цялата сграда.
 • Кабинети по природни науки: химия, физика и биология.
 • Съвременен ресурсен и логопедичен кабинет.
 • Психолог и педагогически съветник се грижат за преодоляване на агресията сред учениците и за изграждане на техните социални умения.

                                                        Хранене

 • Училището разполага с ученически стол, в който на място се приготвя топла храна за обяд и закуска (2,40 за един купон). Предлага се и меню по избор.

                                                        Здраве

 • За здравословното състояние на децата по всяко време на учебния ден е на разположение медицинско лице с обхват на работното време от 8.00ч. до 18.00ч.
 • Трикратно почистване и дезинфекциране при необходимост на класни стаи, общи площи, санитарни възли и др., в рамките на учебния ден.
 • Изградени са две класни стаи на открито, в които се провеждат учебни часове и занятия на групите за занимания по интереси.

 


17 май 2024г. Откриване на кампанията по прием на деца и ученици за учебната 2024/2025 година:

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година се извършва в специализираната електронната система на Община Велико Търново

Ако имате въпроси по електронния прием, може да погледнете секцията – често задавани въпроси.

Подробно описание на процедурата и график на дейностите по приема на деца и ученици в училището може да намерите тук: