ДОБРЕ ДОШЛИ
в страницата на нашия прием

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
в ПГ, I-ви и V-ти клас (вътрешно-училищно кандидатстване и класиране в паралелка с разширено изучаване на математика) за учебната 2022 – 2023 година


Какво предлагаме:

 • Обучението в училището е на двусменен режим от II клас до VII клас.
 • В първи клас през цялата година, учениците имат учебни часове само сутрин (първа смяна).
 • Децата от I клас до IV клас могат да посещават групи за целодневно обучение, по желание на техните родители.
 • Начало на учебните занятия – 8.00ч.

          Чужди езици

В училището се изучават следните чужди езици:

 • Английски език – като първи чужд език от I клас до VII клас (ЗУЧ).
 • Руски език, Немски език и Испански език, като втори чужд език от V клас до VII клас в разширена подготовка (ИУЧ).

В V клас има една математическа паралелка, като приемът в нея става по определени критерии и заявено желание на  родителите на завършващите IV клас наши ученици.

                                                       Кабинети

 • Училището разполага с два добре оборудвани компютърни кабинета, интернет – кабелен и безжичен, в цялата сграда.
 • Кабинети по природни науки: химия, физика и биология.
 • Съвременен ресурсен и логопедичен кабинет.
 • Психолог и педагогически съветник се грижат за преодоляване на агресията сред учениците и за изграждане на техните социални умения.

                                                        Хранене

 • Училището разполага с ученически стол, в който на място се приготвя топла храна за обяд и закуска (1,80 за един купон). Предлага се и меню по избор.

                                                        Здраве

 • За здравословното състояние на децата по всяко време на учебния ден са на разположение две медицински лица с обхват на работното време включващо двете смени.
 • Четирикратно почистване и трикратно дезинфекциране на класни стаи, общи площи, санитарни възли и др., в рамките на учебния ден.
 • Изградени две класни стаи на открито, в които се провеждат учебни часове и занятия на групите за занимания по интереси.

23 май 2022г. Откриване на кампанията по прием на деца и ученици за учебната 2022/2023 година:

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година се извършва в специалната електронната система на Община Велико Търново

или в училището. И двата начина на подаване на заявление за записване в първи клас са равностойни.

Ако имате въпроси по електронния прием, може да погледнете секцията – често задавани въпроси.

Подробно описание на процедурата и график на дейностите по приема на деца и ученици в училището може да намерите тук: