ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
в I-ви и V-ти клас за учебната 2019 – 2020 година


Дата на публикацията: 24.06.2019г.

СПИСЪК на записаните ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2019/ 2020 година (по паралелки)

 

 

ЗАПОВЕД за План-прием на деца в ПГ и ученици в I-ви и V-ти клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново.

ПРАВИЛНИК за прием на деца в подготвителна група и ученици в I-ви и V-ти клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново.

НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново.

 

Необходимите документи може да изтеглите от следните линкове:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕ В ПГ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В I-ви КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В I-ви КЛАС

СХЕМА НА РАЙОНА, ПОПАДАЩ В ОБХВАТА НА УЧИЛИЩЕТО

Дата на публикацията: 10.06.2019г.

СПИСЪК на учениците, класирани за ПЪРВИ КЛАС на учебната 2019 – 2020 година

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗАПИСВАНЕТО в първи клас на класираните (на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ) ученици, ще се извърши от 11.06.2019г. до 12.06.2019г. (07:30ч. до 17:00ч.) във фоайето на първия етаж.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА (след ПЪРВО КЛАСИРАНЕ), ще бъдат обявени на 13.06.2019г. на главния вход, както и на сайта на училището.

ЗАПИСВАНЕТО в първи клас на класираните (на ВТОРО КЛАСИРАНЕ) ученици, ще се извърши на 14.06.2019г. (07:30ч. до 17:00ч.) и на 17.06.2019г. (14:00ч. до 17:00ч.) във фоайето на първия етаж.

от Ръководството

 

Дата на публикацията: 13.06.2019г.

КРАЙ НА ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че приемът на ученици в I-ви клас за учебната 2019/2020 година приключи, поради липса на свободни места.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ за Вашият избор!

Желаем на Вас и Вашите деца, много лично щастие и успехи в нашето (ваше) училище!

На 20.06.2019 година от 17:30ч., ще се проведат родителски срещи с родителите на бъдещите първокласници.

Очакваме Ви!

от Ръководството