Присъствено обучение за учениците с декларация за съгласие от V, VI и VII клас

Уважаеми родители и ученици,
с издаването на нови заповеди от министрите на здравеопазването (Зап.№ РД-01-991/ 02.12.2021 г.) и образованието и науката (Зап.№ РД-09-4813/03.12.2021г. и Зап.№ РД-09-4814/03.12.2021г.), както и с тенденцията за спад в броят на активните случаи на заболяемост за 14 дневен период в община Велико Търново Ви уведомяваме, че от 06.12.2021г. (Понеделник) се възстановява присъствения учебен процес за учениците от V, VI и VII клас, чиито родители са подали декларация за съгласие.

Призоваваме всички ученици, чиито родители са изразили писмено съгласие за извършване на неинвазивен бърз антигенен тест на техните деца, да дойдат в училище 20 минути по-рано, в класната си стая. Там с помощта на учител и/или класен ръководител ще бъде извършен тестът, който ще даде основание за присъствено посещение на учебните часове за цялата учебна седмица.
В случай, че тестът се окаже положителен, ученикът трябва да направи нов тест в лаборатория в рамките на 24 часа и да съобщи резултата на своя класен ръководител. За този период, обучението му е в ОРЕС. Ако лабораторният тест не потвърди училищния – ученикът се връща на училище. Ако тестът отново е положителен, тогава ученикът следва указанията на РЗИ – Велико Търново.

За учениците, които няма да участват в присъствен учебен процес поради отказ от тест или липса на:
– валиден документ за ваксинация или преболедуване,
– антитела,
– документ за отрицателен резултат от лабораторно изследване, ще бъде организирано несинхронно обучение, което се изразява в наблюдение на учебния час чрез лично техническо средство в платформата MS Teams по същото Седмично разписание, по което се извършва и присъственото обучение.

Хубави почивни дни!

от ръководството