Проект „Твоят час“ в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ през учебната 2017/2018 година стартира с 29 групи по интереси и 6 групи с обучителни затруднения.


Училищен съвет за обществен мониторинг “ Твоят час“2017/18 г.

  1. Хариета Димитрова – председател
  2. Валя Тодорова – секретар
  3. проф. Венка Кутева – член
  4. Славена Недева – член
  5. Венцислава Стоянова – член
  6. Мариана  Йовчева – член
  7. Стефка Колева – член
  8. Татяна Славчева – координатор