Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

 
Уважаеми ученици и родители,
На 26.03.2022 г. от 9:00 ч. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново ще бъде домакин на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, от област Велико Търново.
Съгласно т.11 от Регламента за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2021/2022 г., родителят/настойникът/попечителят носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на училището, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие /по образец/ в срок до 14.03.2022 г.
 
Учениците, желаещи да участват в Пролетното математическо състезание следва да се явят в ОУ „Св. П. Евтимий“ – В. Търново на 26.03.2022 г., не по-късно от 08:30 ч.и да носят документ за самоличност.
 
Може да изтеглите: