Промяна в смените на обучение!

Във връзка с организирането на НВО в IV клас, ще настъпи промяна в смените на обучение на учениците за периода от 09.05.2019г. до 16.05.2019г., както следва:

(08:00ч.) ПЪРВА смяна за учениците от : I – IV клас и ЦДО в V клас;
(13:00ч.) ВТОРА смяна за учениците от : V – VII клас и ЦДО в I, II, III и IV клас.

От 17.05.2019г. разпределението на смените се възстановява, като учениците започват да се обучават така,  както са започнали през втория учебен срок.