Клуб „Десет пръстчета добрички“

 

Ръководител: Галина Генчева
Длъжност: Старши учител I – IV клас в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика / Право


Очаквани резултати: Всеки човек обича да рисува дори да не го признава. В часовете в клуба за изящни изкуства ще се разкрива тайната на цветовете, създаването на картини по един забавен и неповторим начин. Усетът към красотата и способността да се отразява в живота, е безценен дар за всеки. Часовете по изящни изкуства винаги носят творчески заряд и вдъхновение.

Описание: Развиване на творческите заложби по изобразително изкуство, усвояване на различни техники. Запознаване с различните жанрове в изобразителното изкуство и с творчеството на известни български художници.
Изисквания: Желание за себеизява, интерес към изобразителното изкуство и творческото вдъхновение.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 3 до 3 клас.
Брой часове: 50.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 15/6/2019г.