Публична защита за придобиване на ОНС „доктор“


Публична защита за придобиване на ОНС „доктор“ на преподавателите от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ Ренета Пенкова Минчева и Катина Мартинова Тончева.