Първа родителска среща

НОВО: поради влошените епидемиологични условия в страната, родителската среща ще се проведе в двора на училището (север).

Уважаеми родители,

Сърдечно Ви благодарим, че избрахте ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ за училището на Вашите деца.

Уверени сме, че ще дадем най-доброто начално и основно образование, а заедно с Вас, ще възпитаме и развием личностните качества на всички Наши деца.

За да поговорим как ще стане това, да се срещнете и запознаете с класните ръководители на децата, както и за да отговорим на всички въпроси, които ви интересуват,
Ви каним на РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, която ще се проведе на 01.07.2020г. от 17:00ч. в стая 206 (кинозала) в училището.

Очакваме Ви с нетърпение!

С най-добри пожелания,
Иваничка Петкова,
директор