Първи октомври – Международният ден на възрастните хора

Ученици от групите ЦДО втори клас участваха в празничната програма на Дом за стари хора „Венета Ботева“ гр. В. Търново. Посрещнаха ни топло с питка и много настроение. След представяне на танц, децата рецитираха авторски стихове на Димитър Върбанов. Домуващите бяха приятно изненадани, че творчеството на техен близък е познато на учениците. Поздравителни адреси прочетоха Управителят на дома Зорница Радловска и Директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова.