Първо класиране на ученици, приети в I клас за учебната 2020/2021 година

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

(вижте тук)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Записването на децата, приети на първо класиране в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново, ще се извърши на 11.06.2020г. и 12.06.2020г. от 07:30ч. във фоайето на централния вход на училището.

Необходими документи:

1. Заявление за записване в I клас (приложение 12), което може да изтеглите от тук, или да получите на място.

2. Оригинал на Удостоверението за завършена подготвителна група.

3. Свидетелство за раждане (за сверка).

На родителската среща преди началото на учебната година, за която ще бъдете уведомени своевременно, децата ще получат вратовръзки и емблеми с отличителните знаци на училището – подарък. 🙂