Клуб „Пъстра математика“

 Ръководител: Галина Генчева
Длъжност: Старши учител I – IV клас
Образование: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Начална училищна педагогика


Очаквани резултати: Да се приобщят учениците към науката математика. Да се развие математическото мислене. Да се научат да решават проблеми и да използват различни модели за осмисляне на задачи и информация.

Описание:   Участниците в клуба ще подобрят знанията си по математика, като придобият допълнителни умения, необходими им за участие в популярните математически състезания: „Европейско кенгуру“, „Математика без граници“, „Великденско математическо състезание“ и др.
Изисквания: Желание за допълнителни знания по математика.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 4 до 4 клас.
Брой часове: 68.
Начална дата: 15/10/2019г.
Крайна дата: 15/6/2020г.