Пътят на първокласника

           Заедно със своите деца, родителите на първокласниците от Iг клас определиха, нарисуваха и обсъдиха  най-безопасния маршрут от дома до училище. В часа на класа учениците коментираха препятствията  и проблемните точки около сградата на училището.
           Кой е най-безопасният път от дома до училище първокласниците пресъздадоха в часа по Родинознание. За да запомнят по-лесно правилата, децата бяха поставени  в различни ролеви ситуации. Заниманието се проведе на площадката за интерактивно обучение по безопасност на движението.
            Първокласниците вече знаят, че най-краткият път до училище не винаги е най-безопасен.