Работа в екип

На 13.11. 2019г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр . В. Търново, съвместно със студенти  от  специалност „Психология“ към ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий“ и учениците от 3г клас с класен ръководител Цветелина Николова и психолог д-р Офелия Иванова, проведохме тренинг – обучение на тема: „ Работа в екип“.

         Работата в екип се осмисля, когато има ясно формулирана екипна цел.Без нея работата в екип  наподобява  хаотично движение на свободни електрони, без  забележителни резултати. Определянето на целта и начините за постигането й бяха условие за трениране на един мотивиран и ефективен екип при учениците от 3г клас.

На какво се учихме ЗАЕДНО:

Колегиалност, гъвкавост, доверие, отговорност, отдаденост, сътрудничество, приспособимост към различни ситуации и различни характери.

         Срещата завърши емоционално, с много аплодисменти, подаръци, усмивки и надежди за осъзнаване на Смисъл и надежда във възможността  да имаме успехи, само тогава, когато работим в екип.