Разумно и безопасно ползване на електроенергия в ПГ„А”

Младите природолюбители от Подготвителна група „А”  обогатиха своите компетентности, свързани с разумното и безопасно ползване на елекроенергия. Заедно с родител на дете от групата направиха няколко експеримента, с които видяха как се получава електричество чрез батерия; статично електричество с балон, задвижиха соларна количка и решиха кръстословица.

Децата направиха енергийна обиколка в училище. Гостуваха на 1д клас и със специален уред измериха температурата на класната стая. Получиха ценни съвети какво да правят ако в помещението е топло или студено и какви са възможностите за пестене на енергия.

Ние, възрастните, трябва да променим своите навици, за да създадем нови такива у децата- да отделят време за околната среда, да не разхищават електричество, вода, хартия, храна и др. ресурси, с които боравим всеки ден.

Когато употребяваме напразно електроенергия, всъщност влияем върху промените в климата (земетресения, пожари, наводнения, суша и т.н). От своя страна подобни катаклизми оказват влияние върху цялостния екологичен баланс на Земята. Когато използваме електроенергията разумно всъщност помагаме  за устойчивото отношение към природата, а и спестяваме пари от сметките си.