Резултати на учениците от Олимпиадата по Физика

Резултати на учениците от Олимпиадата по Физика (областен кръг), проведена на 20.02.2021г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново

(моля кликнете върху линка, за да видите списъка)

I състезателна група – ученици в VII клас

II състезателна група – ученици в VIII клас

III състезателна група – ученици в IX клас

IV състезателна група – ученици в X клас

V състезателна група – ученици в XI и XII клас (на всички видове училища)

22 март 2021г.

Съгласно т.3.8 от Регламента за организиране и провеждане на Олимпиадата по Физика през учебната 2020-2021 година, в срок до 17.00ч. на 25.03.2021г., учениците могат да се запознаят с оценените си работи в работното време на канцеларията на училището (08:00ч. – 17:00ч.).