Резултати на учениците от Олимпиадата по ХООС – областен кръг

Резултати на учениците от Олимпиадата по Химия и опазване на околната среда (областен кръг), проведена на 13.02.2021г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново

(моля кликнете върху линка, за да видите списъка)

I състезателна група – ученици в VII клас

II състезателна група – ученици в VIII клас

III състезателна група – ученици в IX клас

IV състезателна група – ученици в X клас

V състезателна група – ученици в XI и XII клас (на всички видове училища)

 

Съгласно т.26 от Регламента за организиране и провеждане на Олимпиадата по ХООС през учебната 2020-2021 година, в срок до 17.00ч. на 16.03.2021г., учениците могат да се запознаят с
оценените си работи в работното време на канцеларията на училището (08:00ч. – 17:00ч.).

 

Публикувано на 11 март 2021г.