Резултати от Националното математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас

Уважаеми ученици и родители,
областната комисия за проверка и оценка оповестява следните резултати от Националното математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици в IV клас през учебната 2023/2024 година:

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник и на член на областната комисия за проверка и оценка, в срок от 10.06.2024г. до 12.06.2024г. от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. в дирекцията на училището. Писмените работи не се изнасят извън определеното за разглеждане на работите помещение.

Изпитните теми ще бъдат публикувани тук, на 24 юни 2024г.